Bine ati venit! Have a nice shopping!
Beauty Salon & Shop
0

Categorii

Regulament Campanii Saloane Abbate

Regulament Campanie Cadouri de Martisor

Regulament de achizitie si utilizare a voucherului cadou Abbate.ro

Regulament campanie Tombola aniversara - Abbate 25 ani

Regulament campanie Thank You Card

                                                                                             

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

”CADOURI DE MARTISOR 2024”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL.

 1.  Organizatorul campaniei promoționale „Craciun 2023” (denumită ȋn continuare ,,Campania”) este SC ABBATE SERVCOMEXIM SRL, persoană juridică romậnă, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 208, bl. V39, sc. 1, ap.3, sector 5, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/5678/17.07.1997, avand Cod Unic de Inregistrare RO9607341, reprezentată legal de Anghel Dan Eugen, în calitate de Administrator, denumit ȋn continuare “Organizatorul”.
 2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la aceasta Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament si ale legislației aplicabile.
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a Participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DURATA CAMPANIEI. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI.

 1. Campania promoțională „Cadouri de martisor 2024”, care reprezintă obiectul prezentului regulament se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzând Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
 2. Campania promoțională este organizată și se desfășoară pe platforma de comerț electronic a Organizatorului, respectiv pe site-ul www.abbate.ro, în perioada 01.03.2024 – 31.03.2024, în limita stocurilor disponibile.
 3. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, de orice persoană interesată online pe pagina www.abbate.ro.
 4. După data încheierii Campaniei promoționale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își va mai asuma nicio responsabilitate în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia continuării Campaniei promoționale.

SECȚIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

 1. Obiectul Campaniei promoționale îl reprezintă produsele comercializate pe platforma de comert electronic www.abbate.ro in perioada 01 - 31 martie 2024, marcate special, prin afisarea pe fiecare dintre acestea a pretului initial de referință si a pretului din promotie, precum și a simbolului de identificare grafica al campaniei.
 2. Cuantumul reducerilor este cuprins intre 10% - 75% din pretul inițial de referință.
 3. De asemenea, in timpul campaniei, Participantii care vor comanda anumite produse sau branduri vor primi si cadouri promotionale astfel:
  1. La orice trusa cadou Kerastase cumparata, cadou o lumanare parfumata Kerastase.
  2. La placa de par L'Oreal Professionnel STEAMPOD 3.0 cumparata, cadou 3 sampoane Travel Size Metal Detox 100 ml + 3 masti Travel Size Metal Detox 75 ml
  3.  La placa de par L'Oreal Professionnel STEAMPOD 4.0 cumparata, cadou 4 sampoane Travel Size Absolut Repair 100 ml+ 4 masti Travel Size Absolut Repair 75 ml + Parfum Camera Kerastase
  4.  La Seturile cadou L'Oréal Professionnel: Metal Detox, Blondifier, Vitamino, Pro Longer, Absolut Repair Trio cumparate, cadou un sampon sau o masca L'Oréal Professionnel 75 ml.
  5. La Seturile cadou L'Oreal Professionnel Blondifier cumparate, cadou un sampon sau o masca L'Oréal Professionnel 75 ml.
  6. La oricare 2 produse Wella Professionals cumparate, cadou un parfum de dama Adopt.
  7. La oricare 2 produse Moroccanoil cumparate, cadou o geanta de plaja Moroccanoil.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI.

 1. În cadrul Campaniei poate participa orice persoană juridică și orice persoană fizică având vârsta minimă de 16 ani (numită în continuare ”Participant”).
 2. Participanții vor beneficia de reducerile specificate prin achiziționarea produselor participante la Campanie, care vor fi marcate special conform secțiunii 3, art. 3.1. a prezentului Regulament.
 3. Un Participant poate achiziționa mai multe produse ce fac obiectul acestei promoții daca produsele îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul Regulament. Costul transportului nu este inclus in campanie.
 4. Produsele cadou, oferite la indeplinirea conditiilor de mai sus, nu vor aparea in cosul de cumparturi al magazinului online, dar se vor regasi in colet.
 5. Procesul de coletare, livrare și retur este supus politicii generale practicate de Organizator, disponibilă  pe site-ul www.abbate.ro.
 6. Campania nu se cumulează cu alte oferte promoționale și/sau oferte speciale și/sau campanii publicitare și/sau alte reduceri de preț acordate de Organizator, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fără a se limita la card de fidelitate, card cadou, alte carduri valorice / vouchere aferente altor campanii publicitare). Nu se acordă contravaloarea în bani a reducerii acordate.
 7. În cazul plasării comenzii pe site-ul www.abbate.ro, factura va fi emisă pe baza datelor furnizate de către Participant în procesul de plasare a  comenzii.
 8. Organizatorul nu este responsabil și nu poate fi ținut răspunzător pentru furnizarea de către Participant a unor date incorecte, incomplete și/ sau la data plasării comenzii. Din cauza volumului mare de comenzi din timpul campaniei, comanda ar putea ajunge cu întârziere la destinație.

SECȚIUNEA 5. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI.

 1. Imposibilitatea participanților de a intra in posesia produselor participante la Campanie din motive independente de voința Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.
 2.  Organizatorul nu va putea fi responsabil daca, in caz de forță majora sau de o cauza independenta de voința sa, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării.
 3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a Participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Modalitatea de aducere la cunoștință a oricărei modificări este similară modalității de aducere la cunoștință a prezentului Regulament.
 4. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința beneficiului, precum și a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.
 5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea participării la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.
 6. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul implicit al participanților privind condițiile de participare, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Participanții sunt rugați să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 6. FORȚA MAJORĂ.

 1. Forta majora reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de vointa Organizatorului si a carui aparitie il pune in imposibilitatea de a îndeplini obligațiile asumate prin acest regulament.
 2. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere daca derularea campaniei este împiedicată sau întarziată de un caz de forță majoră sau daca, urmare a unei astfel de situatii de forta majora, Organizatorul este impiedicat sa isi execute oricare din obligatiile asumate conform acestui Regulament. În caz de invocare a forței majore, Organizatorul , este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, denumit în continuare RGPD.
 2. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul oferirii produselor comercializate de Organizator.
 3. Această prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) și lit. c (îndeplinirea unei obligații legale) din Regulamentul RGPD.
 4. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, după caz, la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv creării de profiluri care îi privesc sau îi afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă și dreptul de a-și retrage consimțământul dacă prelucrarea are loc în baza acestuia, ulterior, în mod ușor și gratuit, retragerea urmând să producă efecte numai pentru viitor.
 5. Informațiile complete privind prelucrarea datelor personale pentru cumpărăturile online de pe site-ul www.abbate.ro sunt disponibile la https://abbate.ro/page/11/gdpr-privacy-policy.html .
 6. Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată se poate adresa Organizatorului:

1. prin e-mail la adresa office@abbate/ro;

2. prin poșta sau curier la sediul Organizatorului prevăzut în secțiunea 1.

 

SECȚIUNEA 8. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII.FRAUDE.

 

 1. Legea aplicabilă este legea română.
 2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor efectua in scris si se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea “Campanie promotionala”, in termen de maxim 3 (trei) zile de la producerea incidentului reclamat. În cazul depasirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie/reclamatie in legatura cu derularea Campaniei.
 3.  Orice eventual litigiu intre Organizator si Participanți va fi solutionat pe cale amiabila. Atunci cand acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
 4. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

 

SECȚIUNEA 9. DISPOZIȚII FINALE.

 

9.1.  În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă clauză rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

 

Prezentul Regulament al Campaniei „Cadouri de Martisor 2024” intra in vigoare începând cu data de astăzi, 01.03.2024

 

ORGANIZATOR

SC ABBATE SERVCOMEXIM SRL

Sediu Social: Bucuresti, Calea 13 Septenbrie, nr 208, bl. V39, sc. 1, ap.3 sector  5

Nr. Reg. Com: J40/5678/17.07.1997

CUI: RO 9607341

 

 

 

Regulament de achizitie si utilizare a voucherului cadou Abbate.ro

 

Sectiunea 1: Organizatorul

 1. Organizatorul campaniei „Voucher Cadou Abbate.ro” (denumită ȋn continuare ,,Campania”) este SC ABBATE SERVCOMEXIM SRL, persoană juridică romậnă, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 208, bl. V39, sc. 1, ap.3, sector 5, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/5678/17.07.1997, avand Cod Unic de Inregistrare RO9607341, reprezentată legal de Anghel Dan Eugen, în calitate de Administrator, denumit ȋn continuare “Organizatorul”.

 

 1. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii

 

 1. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, de orice persoană interesată online pe pagina www.abbate.ro pe linkul http://shop.abbate.ro/page/38/regulament-campanii-saloane-abbate.html

 

 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a Participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate către public prin publicarea în modalitățile prevăzute în paragraful precedent, anterior intrării acestora în vigoare. Orice astfel de modificare va face parte integrantă din Regulament.

 

 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 1. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul implicit al participanților privind condițiile de participare. Participanții sunt rugați să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. Locul de desfasurare si durata campaniei

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe magazinul online de pe site-ul Organizatorului, respectiv www.abbate.ro

2.2 Un voucher este valabil timp de 6 luni de la data achizitiei sale.

 

 

SECTIUNEA 3. Conditii de participare. Participanți.

 

3.1. Campania “Voucher cadou” se adresată oricărei persoane fizice care îndeplinește următoarele condiții de participare în mod cumulativ:

 1. Achiziționează un Voucher cadou (Card cadou), din magazinul online www.abbate.ro, sectiunea VOUCHER CADOU, disponibila la adresa web https://abbate.ro/category/1384/voucher-cadou.html, în perioada de desfășurare a Campaniei.
 2. Realizeaza plata comenzii, prin metoda de plata: Plata cu card bancar

 

SECTIUNEA 4. Perioada de desfășurare a campaniei

4.1. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 14.02.2023-31.12.2024 sau pana la dat expirarii ultimului voucher vandut.

4.2. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 5. Mecanismul de desfasurare a campaniei

 

5.1. Participantii la Campanie, indicați la secțiunea 3.1., vor alege de pe site-ul Organizatorului voucherul cadou pe care doresc sa il achizitioneze, adaugandu-l in cosul de cumparaturi, ca pe orice produs din magazin.

5.2 Participantul va finaliza comanda conform procedurii standard de pe site, procedand la plata comenzii cu card bancar.

5.3 Organizatorul va livra Participantului, prin e-mail, un cod de reduce cu valoarea Voucherului achizitionat, pe care il poate folosi in scop personal pentru achizitionarea de produse de infrumusetare si ingrijire personala de pe site-ul www.abbate.ro sau il poate oferi cadou unei alte persoane, pentru o achizitie din magazin.

5.4 In cazul in care Participantul va dori sa trimita codul direct persoanei careia i-l face cadou, va introduce adresa de e-mail a acesteia in campul INSTRUCTIUNI SPECIALE, din formularul de check out.

5.5 Mailul ce contine codul valoric va fi primit de catre client in maximum 24 ore, daca a fost comandat in zilele de duminica pana joi, sau maximum 72 ore, daca a fost comandat in zilele de vineri si sambata.

5.6 Voucherul cadou functioneaza ca un cod de reducere, care se poate aplica la o comanda de produse in magazinul online, scazand valoarea cardului din valoarea comenzii.

5.7 Nu se acorda contravaloarea in bani a voucher-ului cadou si nu se acorda rest la achizitiile cu acest voucher.

5.8 Un card cadou poate fi folosit doar la o singura comanda. Valoarea sa nu poate fi divizata in mai multe cumparaturi separate. Voucherul nu se poate folosi partial; nu exista posibilitatea utilizarii unui sold ramas.

5.9 Valoarea comenzii trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea voucherului, pentru ca acesta sa poata fi aplicat. Diferenta de bani intre valoarea voucherului si valoarea totala a comenzii va fi suportata de catre clientul beneficiar.

5.10 Costurile de transport pentru produsele achitate cu Voucherul cadou se calculeza automat in procesul de Chech Out, conform conditiilor standard de livrare, aplicate in magazinul Abbate.ro si expuse aici: https://abbate.ro/page/36/livrarea-comenzilor.html

5.10 Voucherul NU se poate utiliza pentru achitarea de servicii in saloanele Abbate.

 

 

SECTIUNEA 6. Conditiile de retur

6.1. Returnarea produselor achizitionate cu vouchere cadou se va realiza respectand conditiile de retur valabile in magazinul www.abbate.ro.

 

SECTIUNEA 7. Limitarea raspunderii

7.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

7.2 Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința beneficiului, precum și a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

 

 

SECTIUNEA 8. Protectia datelor cu caracter personal

 

8.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil în statele membre ale Uniunii Europene incepand cu data de  25.05.2018.

8.2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

8.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

Ce date prelucrăm?

8.4. Pentru derularea Campaniei, Organizatorul va prelucra doar datele personale pe care le furnizează fiecare Participant în scopul participării la Campanie și prin îndeplinirea tuturor condițiilor de participare în Campanie, respectiv Organizatorul intenționează să colecteze și să prelucreze următoarele date cu caracter personal furnizate de Participant:

 • Date cu rol de identificare: nume și prenume;
 • Date de contact: număr de telefon;

 

Pentru ce scop și în ce temei sunt prelucrate datele personale?

8.5. Datele cu caracter personal furnizate de fiecare client participant în cadrul Campaniei sunt prelucrate în următoarele scopuri și temeiuri:

Scop

Temei

Informațiile complete privind prelucrarea datelor personale pentru cumpărăturile online de pe site-ul www.abbate.ro sunt disponibile la https://abbate.ro/page/11/gdpr-privacy-policy.html .

În baza consimțământului clientului participant în cadrul Campaniei  – art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR

Pentru plata impozitelor și contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente

În baza obligației legale a Organizatorului - art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

Activități de arhivare a acestor documente în scop financiar- contabil

În baza obligației legale a Organizatorului - art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

În vederea soluționării oricăror plângeri, reclamații solicitări din partea clienților cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei și serviciile ulterioare oferite în baza acesteia

*** În acest caz, dacă se ajunge la plângeri la ANPC sau instanță pot fi prelucrate date cu caracter personal suplimentare în vederea îndeplinirii obligației legale

În baza obligației legale a Organizatorului - art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

 

 

Cum au fost obținute datele?

8.6. Datele sunt colectate în mod direct de la client - Participant prin solicitarea de a beneficia de acest serviciu, precum și prin transmiterea unei plângeri ori a acțiuni în justiție în legătură cu această Campanie.

Posibilitatea retragerii consimțământului. Care este consecința retragerii consimțământului?

8.7.Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8.8. Contactarea telefonică a clientului se realizează pe baza acordului/consimțământului clientului participant. În cazul în care acesta își retrage consimțământul acesta nu va mai putea fi consultat telefonic ulterior.

Către ce categorii de persoane vor fi dezvăluite datele?

8.9. În privința destinatarilor datelor cu caracter personal, organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

→  reprezentanți ai societății, respectiv angajați ai acesteia care prelucrează datele persoanele în numele societății pentru îndeplinirea serviciului;

instituții publice care își exercită activitatea în domeniul fiscal (ANAF), penal (poliție, parchet) – în cazul unor controale, verificări, inspecții și altele asemenea;

→  firmă contabilitate – întrucât societatea noastră a încheiat contracte de prestări servicii contabilitate pentru realizarea operațiunilor de contabilitate, plăți, declarații fiscale;

societate de avocați în cazul în care apare o problemă juridică în relația cu dumneavoastră;

societate IT care gestionează baza de date;

societate arhivare documente fizic/electronic;

instanțe de judecată ori birou de executori judecătorești în cazul în care ar exista un proces / o procedură de executare silită între noi și dumneavoastră.

altor societăți din cadrul grupului Abbate implicate în desfășurarea Campaniei;

8.10. Datele transmise terților vor fi adecvate și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

Pentru ce perioadă de timp vor fi păstrate datele?

8.11. În privința duratei de păstrare a datelor, datele cu caracter personal se pastrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

8.12. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile in justitie).

8.13. Cu privire la datele Participanților pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Persoana vizată este supusă unui proces decizional automatizat?

8.14. Datele persoanei vizate Participant nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat.

Datele persoanei vizate vor fi transferate către state terțe?

8.15. Datele persoanei vizate Participant nu vor fi transferate către state țerțe, respectiv state din afara Spațiului Economic European.

Care sunt drepturile participantilor la Campanie in calitate de persoane vizate?

8.16. Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

 

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

 

d. Dreptul la retragerea consimtamantului. Persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant.

 

e. Dreptul la opoziție. Persoanele vizate se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

 

e. Dreptul la restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor.

 

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

 

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

8.17. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

 • In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO);
 • Adresa de Corespondenta: București, Calea 13 Septembrie, nr. 208, bl. V39, scara1, ap. 3, sector 5;
 • E-mail: dataprotection@abbate.ro

 

8.18. În cazul în care persoana vizata va adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor privind protecția datelor, societatea va răspunde acestei solicitări, în termen de maximum 30 de zile, în condițiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor.

8.19. Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica identitatea solicitantului, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

 

9.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

 

 

SECTIUNEA 10. FORȚA MAJORĂ

10.1 Campania poate inceta, inainte de implinirea perioadei precizate la Sectiunea 4, si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este definit în Codul civil, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la inundație, război, cutremur și altele asemenea,  inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua in cele mai bune conditii prezenta Campanie, precum restricționarea activității din motive de sănătate publică.

 

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care nu respectă prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

Prezentul Regulament al Campaniei intra in vigoare incepand cu data de astazi, 03.01.2022.

 

ORGANIZATOR

SC ABBATE SERVCOMEXIM SRL

Sediu Social: Bucuresti, Calea 13 Septenbrie, nr 208, bl. V39, sc. 1, ap.3 sector  5

Nr. Reg. Com: J40/5678/17.07.1997

CUI: RO 9607341

 

 

Regulament Campanie „Tombola aniversara – Abbate 25 ani”

 

Sectiunea 1: Organizatorul

 1. Organizatorul campaniei „Tombola aniversara – Abbate 25 ani (denumită ȋn continuare ,,Campania”) este SC ABBATE SERVCOMEXIM SRL, persoană juridică romậnă, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 208, bl. V39, sc. 1, ap.3, sector 5, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/5678/17.07.1997, avand Cod Unic de Inregistrare RO9607341, reprezentată legal de Anghel Dan Eugen, în calitate de Administrator, denumit ȋn continuare “Organizatorul”.

 

 1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare și  a art. 11 din OUG nr. 77/2009, se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu prevederile prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea voucherelor oferite de Organizator.

 

 1. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, de orice persoană interesată, online pe pagina www.abbate.ro sau in locatiile Organizatorului situate in Bucuresti la urmatoarele adrese:
 • 13 Septembrie nr. 222;
 • 13 Septembrie nr. 206
 • 13 Septembrie nr. 208
 • Viitorului nr. 197
 • Teiul Doamnei nr. 16
 • Vladeasa, nr 2
 • Dimitrie Bolintineanu, nr. 2
 • Hatmanul Arbore, nr. 15 - 19

 

 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a Participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate către public prin publicarea în modalitățile prevăzute în paragraful precedent, anterior intrării acestora în vigoare. Orice astfel de modificare va face parte integrantă din Regulament.

 

 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 1. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul implicit al participanților privind condițiile de participare, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Participanții sunt rugați să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. Locul de desfasurare a campaniei

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară in toate saloanele Abbate, de la adresele specificate la punctul 1.3, denumite in continuare „Saloane Participante” si pe pe website-ul Organizatorului www.abbate.ro în condițiile prezentate în continuare.

 

 

SECTIUNEA 3. Conditii de participare. Participanți.

 

3.1. Campania Tombola aniversara – Abbate 25 anise adresează oricărei persoane fizice care îndeplinește, in mod cumulativ, următoarele condiții de participare:

 1. Este inscris sau se inscrie pe loc in programul de fidelitate Abbate Membru Club. Conditiile de inscriere sunt: achizitionarea a cel putin un serviciu in oricare dintre saloanele Abbate si semnarea acordului GDPR.
 2. Se inscrie in tombola aniversara trimitand Formularul de inscriere disponibil online.
 3. Completeaza toate campurile obligatorii din Formularul de inscriere.

 

SECTIUNEA 4. Perioada de desfășurare a campaniei

4.1. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 02.10.2022-31.12.2023, inclusiv, în cadrul programului de lucru al Salonului participant la campanie.  

4.2. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 5. Mecanismul de desfasurare a campaniei

 

5.1. Participantii la Campanie sunt Participanții indicați la secțiunea 3.1.

5.2 Campania promotionala este promovata prin vizualuri expuse fizic in fiecare salon, ce includ detalii despre posibilitatea de inscriere. Personalul Abbate care activeaza la receptia saloanelor poate informa clientul, la solicitarea sau cu acordul acestuia, despre posibilitatea de a se inscrie in Campanie.

5.3 Decizia si initiativa de a se inscrie in Campanie apartin exclusiv clientului.

5.4 Inscrierea se poate face exclusiv pe site-ul Organizatorului, pe pagina dedicata Formularului de inscriere. Linkul catre Formularul de inscriere este vizibil pe afisul de promovare a Campaniei.  Personalul de la receptia salonului poate comunica oral sau poate transmite prin mijloace de comunicare online linkul catre Formularul de participare oricarui client interesat, la solicitarea sau cu acordul acestuia.

5.5 Clientul va accesa linkul de inscriere de pe site-ul Organizatorului, va completa toate campurile obligatorii si va apasa butonul Trimite.

5.6 Un client se poate inscrie o singura data in Campanie, avand o singura sansa de castig.

5.7 Castigatorii Campaniei vor fi trasi la sorti, prin intermediul unei aplicatii online, in termen de maximum 20 zile de la incheierea Campaniei.

5.8 Castigatorii vor fi anuntati public, prin canalele de social media ale Abbate Salon, respectiv pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AbbateSalon si pagina de Instagram: https://www.instagram.com/abbate_salon/, daca si-au dat acordul pentru acest lucu, si prin email.

5.9 Castigatorii isi pot revendica premiul in termen de 14 zile de la anuntarea castigatorilor Campaniei, printr-un mesaj privat catre oricare dintre conturile de social media ale Abbate Salon (Facebook sau Instagram) sau prin e-mail la adresa marketing@abbate.ro

5.10 Premiile nerevendicate vor fi pierdute dupa expirarea termenului. Organizatorul are libertatea de a decide daca va acorda premiul nerevedicat unui alt participant la Campanie.

 

SECTIUNEA 6. Beneficiile acordate

6.1 Participantul poate castiga, in urma tragerii la sorti:

6.2.1 Premiul 1 - Un pachet de maximum 8 sedinte de epilare definitiva laser Full Body cu aparatul EpilMe.

6.2.2 Premiul 2 - Un program complet de remodelare corporala cu 12 sedinte din urmatoarele terapii: 3 x INDIBA, 3 X LPG, 3 X Biostimulare, 3 x Presoterapie

6.2.3 Premiul 3 - Un program complet de rejuvenare faciala Guinot, alcatuit din 6 tratamente, la alegere.

6.3.1 Valoarea premiului 1 este de 9680 lei. Pachetul de epilare laser Full Body include urmatoarele zone: Picioare lung (include si degete), Inghinal total (include interfesier), Axila, Brate integral (include si degete), Abdomen (lina alba) si Mustata / Perciuni / Pometi (la alegere)

6.3.2 Valoarea premiului 2 este de 2160 lei.

6.3.3 Valoarea premiului 3 este de 1860 lei.

6.4.1 Serviciile de epilare definitiva laser incluse in Premiul 1 se vor executa in salonul Abbate din Viitorului, nr. 197. Sedintele se vor derula pe parcursul anului 2024. Sedintele neconsumate in timpul anului 2024 vor fi pierdute.

6.4.2 Serviciile de remodelare corporala incluse in Premiul 2 se vor executa in Abbate Corpo, din Calea 13 Septembrie 208. Termenul de consumare a celor 12 sedinte este de 2 luni de la momentul primei sedinte, in  intervalul 15.01 – 30.03.2024. Sedintele neconsumate in intervalul specificat vor fi pierdute.

6.4.3 Serviciile de rejuvenare faciala incluse in Premiul 3 se vor executa in salonul Abbate din Viitorului, nr. 197. Tratamentele se vor efectua pe parcursul anului 2024. Sedintele neconsumate in timpul anului 2024 vor fi pierdute.

6.5 Premiile nu sunt destinate revânzării si nu pot fi convertite in bani.

6.6  Pentru consumarea sedintelor incluse in premiu, castigatorul are obligatia de a se prezenta in salon, la fiecare sedinta, cu voucherul primit la inmanarea premiului.

 

SECTIUNEA 7. Limitarea raspunderii

7.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

7.2 Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința beneficiului, precum și a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

 

 

SECTIUNEA 8. Protectia datelor cu caracter personal

 

8.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil în statele membre ale Uniunii Europene incepand cu data de  25.05.2018.

8.2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

8.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

 

Ce date prelucrăm?

8.4. Pentru derularea Campaniei, Organizatorul va prelucra doar datele personale pe care le furnizează direct fiecare Participant în scopul participării la Campanie și prin îndeplinirea tuturor condițiilor de participare în Campanie, respectiv Organizatorul intenționează să colecteze și să prelucreze următoarele date cu caracter personal furnizate de Participant:

 • Date cu rol de identificare: nume și prenume, data nașterii, adresa poștală, metode de contact;
 • Date de contact: număr de telefon;

Date privitoare la serviciul contractat ales în cadrul saloanelor Abbate.

 • Informatiile tranzactionale necesare pentru procesarea comenzii dvs. (produsele selectate, adresa de livrare si de facturare, numarul de telefon si adresa de e-mail, metoda de plata. In cazul unei plati online informatiile despre cardul dvs. bancar sunt prelucrate de catre operatorul de plati;

 

Pentru ce scop și în ce temei sunt prelucrate datele personale?

8.5. Datele cu caracter personal furnizate de fiecare client participant în cadrul Campaniei sunt prelucrate în următoarele scopuri și temeiuri:

Scop

Temei

Pentru validarea și atribuirea voucherelor și pentru a contacta clienții participanți înscriși în cadrul Campaniei pentru a lua legătura cu aceștia în ceea ce privește programarea lor la un Salon Participant

În baza consimțământului clientului participant în cadrul Campaniei  – art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR

Pentru prevenirea fraudei, asigurarea securității rețelei și a informațiilor din sistemul informatic, precum și pentru organizarea și desfășurarea Campaniei promoționale și îndeplinirea obligațiilor Operatorului în acest sens. În cazul in care constatam ca interesele sau drepturile si libertățile fundamentale ale dvs. prevalează asupra interesului nostru legitim, astfel cum este definit mai sus, nu vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in baza acestui temei legal si va vom solicita consimțământul pentru prelucrare.

În baza interesului legitim al Organizatorului – art.6. alin. (1) lit. f) GDPR

Pentru plata impozitelor și contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente

În baza obligației legale a Organizatorului - art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

Activități de arhivare a acestor documente în scop financiar- contabil

În baza obligației legale a Organizatorului - art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

În vederea încheierii și executării viitorului contract nescris de prestare a serviciilor în cazul în care au fost îndeplinite toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament.

În baza contractului nescris - art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR

În vederea soluționării oricăror plângeri, reclamații solicitări din partea clienților cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei și serviciile ulterioare oferite în baza acesteia

*** În acest caz, dacă se ajunge la plângeri la ANPC sau instanță pot fi prelucrate date cu caracter personal suplimentare în vederea îndeplinirii obligației legale

În baza obligației legale a Organizatorului - art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

 

 

Cum au fost obținute datele?

8.6. Datele sunt colectate în mod direct de la client - Participant prin transmiterea comenzii pe site-ul Organizatorului și solicitarea serviciului înscris pe voucherul cadou, ori în cazul a unei plângeri ori a acțiuni în justiție în legătură cu această Campanie.

Posibilitatea retragerii consimțământului. Care este consecința retragerii consimțământului?

8.7.Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8.8. Contactarea telefonică a clientului se realizează pe baza acordului/consimțământului clientului participant. În cazul în care acesta își retrage consimțământul acesta nu va mai putea fi consultat telefonic ulterior, participanții la Campanie își asumă riscul posibilității ca voucherele să nu poată fi utilizate.

8.9. In cazul in care participanții la Campanie  isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile atribuirii voucherelor și pentru a putea fi contactați în ceea ce privește programarea lor la un Salon Participant, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

 

Către ce categorii de persoane vor fi dezvăluite datele?

8.9. În privința destinatarilor datelor cu caracter personal, organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

→  reprezentanți ai societății, respectiv angajați ai acesteia care prelucrează datele persoanele în numele societății pentru îndeplinirea serviciului;

instituții publice care își exercită activitatea în domeniul fiscal (ANAF), penal (poliție, parchet) – în cazul unor controale, verificări, inspecții și altele asemenea;

→  firmă contabilitate – întrucât societatea noastră a încheiat contracte de prestări servicii contabilitate pentru realizarea operațiunilor de contabilitate, plăți, declarații fiscale;

societate de avocați în cazul în care apare o problemă juridică în relația cu dumneavoastră;

societate IT care gestionează baza de date;

societate arhivare documente fizic/electronic;

instanțe de judecată ori birou de executori judecătorești în cazul în care ar exista un proces / o procedură de executare silită între noi și dumneavoastră.

altor societăți din cadrul grupului Abbate implicate în desfășurarea Campaniei;

8.10. Datele transmise terților vor fi adecvate și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

Pentru ce perioadă de timp vor fi păstrate datele?

8.11. În privința duratei de păstrare a datelor, datele cu caracter personal se pastrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

8.12. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile in justitie).

8.13. Cu privire la datele Participanților pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

Persoana vizată este supusă unui proces decizional automatizat?

8.14. Datele persoanei vizate Participant nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat.

Datele persoanei vizate vor fi transferate către state terțe?

8.15. Datele persoanei vizate Participant nu vor fi transferate către state țerțe, respectiv state din afara Spațiului Economic European.

Care sunt drepturile participantilor la Campanie in calitate de persoane vizate?

8.16. Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

 

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

 

d. Dreptul la retragerea consimtamantului. Persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant.

 

e. Dreptul la opoziție. Persoanele vizate se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

 

e. Dreptul la restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor.

 

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

 

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

8.17. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

 • In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO);
 • Adresa de Corespondenta: București, Calea 13 Septembrie, nr. 208, bl. V39, scara1, ap. 3, sector 5;
 • E-mail: dataprotection@abbate.ro

 

8.18. În cazul în care persoana vizata va adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor privind protecția datelor, societatea va răspunde acestei solicitări, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, în condițiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor.

8.19. Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica identitatea solicitantului, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

8.20. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie.

8.21. Operatorul are dreptul de a modifica prezentele clauze privind datele personale , oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care a fost comunicat Regulamentul Campaniei.

În măsura în care, în cadrul Campaniei, Particpanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând altor persoane, participanții declară și confirmă că au informat aceste persoane cu privire la utilizarea acestor date în cadrul prezentei Campanii și că au obținut acordul acestora cu privire la utilizarea datelor.

Prezenta clauză are în vederea doar colectarea și prelucrarea datelor în legătură cu derularea Campaniei promoționale, conform prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

 

9.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

 

 

SECTIUNEA 10. FORȚA MAJORĂ

10.1 Campania poate inceta, inainte de implinirea perioadei precizate la Sectiunea 4, si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este definit în Codul civil, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la inundație, război, cutremur și altele asemenea,  inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua in cele mai bune conditii prezenta Campanie, precum restricționarea activității din motive de sănătate publică.

 

10.2. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Codului civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Participanților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

 

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care nu respectă prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

11.2. Voucherele neacordate in Perioada Campaniei vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

 

11.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Prezentul Regulament al Campaniei intra in vigoare incepand cu data de astazi, 02.10.2023.

 

ORGANIZATOR

SC ABBATE SERVCOMEXIM SRL

Sediu Social: Bucuresti, Calea 13 Septenbrie, nr 208, bl. V39, sc. 1, ap.3 sector  5

Nr. Reg. Com: J40/5678/17.07.1997

CUI: RO 9607341

 

 

Regulament campanie Thank You Card

 

 

 

Regulament Campanie „Voucher Abbate Thank You Card”

 

Sectiunea 1: Organizatorul

 1. Organizatorul campaniei „Beneficiaza de un tuns sau coafat gratuit” (denumită ȋn continuare ,,Campania”) este SC ABBATE SERVCOMEXIM SRL, persoană juridică romậnă, cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 208, bl. V39, sc. 1, ap.3, sector 5, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/5678/17.07.1997, avand Cod Unic de Inregistrare RO9607341, reprezentată legal de Anghel Dan Eugen, în calitate de Administrator, denumit ȋn continuare “Organizatorul”.

 

 1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare și  se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Orice persoană care participă la această campanie promoțională este de acord cu prevederile prezentului Regulament, orice nerespectare având ca efect neacordarea voucherelor oferite de Organizator.

 

 1. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, de orice persoană interesată, online pe pagina www.abbate.ro sau in locatiile Organizatorului situate in Bucuresti la urmatoarele adrese:
 • 13 Septembrie nr. 222
 • 13 Septembrie nr. 206
 • Vladeasa nr. 2
 • Hatmanul Arbore nr. 15 - 19
 • Dimitrie Bolintineanu nr. 2
 • Viitorului nr. 197
 • Teiul Doamnei nr. 16.

 

 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a Participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate către public prin publicarea în modalitățile prevăzute în paragraful precedent, anterior intrării acestora în vigoare. Orice astfel de modificare va face parte integrantă din Regulament.

 

 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 1. Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul implicit al participanților privind condițiile de participare, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Participanții sunt rugați să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 2. Locul de desfasurare a campaniei

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în următoarele locații situate în București, denumite în continuare „Salonul Participant”:

13 Septembrie nr. 222

13 Septembrie nr. 206

Vladeasa nr. 2

Hatmanul Arbore nr. 15 - 19

Dimitrie Bolintineanu nr. 2

Viitorului nr. 197

Teiul Doamnei nr. 16.

 

SECTIUNEA 3. Conditii de participare. Participanți.

 

3.1. Campania Voucher Abbate Thank You Cardse adresată oricărei persoane fizice care îndeplinește următoarele condiții de participare în mod cumulativ:

 1. Achiziționează servicii si produse in valoare totala de minimum 420 lei, intr-o singura vizita, in oricare dintre saloanele Abbate, în perioada de desfășurare a Campaniei.
 2. Este inscris sau se inscrie pe loc in programul de fidelitate Abbate Membru Club, ceea ce inseamna ca ne furnizeaza urmatoarele date de contact: nume, prenume, adresa de mail si numar de telefon si semneaza regulamentul GDPR.

 

 1. Accepta voucherul primit de la receptia salonului si se programeaza telefonic in Abbate Corpo. Programarea prealabila este o conditie obligatorie pentru a beneficia de serviciul de pe voucher.
 2. Se prezinta in salonul Abbate Corpo, din Calea 13 Septembrie 208, la ora si data stabilite pentru programare, prezentand voucherul, in format fizic. Voucherul trebuie sa fie in perioada de valabilitate.

SECTIUNEA 4. Perioada de desfășurare a campaniei

4.1. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 03.01.2024-31.01.2024, inclusiv, în cadrul programului de lucru al Salonului participant la campanie.  

4.2. După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 5. Mecanismul de desfasurare a campaniei

 

5.1. Participantii la Campanie, care pot primi un protocol de 6 sedinte de Presoterapie, in Abbate Corpo, conform Secțiunii 6 din prezentul Regulament, sunt Participanții indicați la secțiunea 3.1. și care solicită să beneficieze de serviciile cadou, in baza voucherului promotional.

5.2 Voucherul se poate obtine exclusiv prin achizitionarea  de servicii si produse in valoare de cel putin 700 lei, in acelasi salon si intr-o singura vizita (pe un singur bon fiscal, de preferat).

5.3 Voucherul va fi primit de catre Participant, in format tiparit, la receptia salonului in care a consumat serviciile.

5.4 Voucherul este valabil 30 zile calendaristice de la data emiterii. Voucherele nu sunt destinate revânzării si nu pot fi convertite in bani. Voucherele nu pot fi inlocuite in cazul in care sunt pierdute, furate sau distruse.

5.5 Voucherul este valabil exclusiv in Abbate Corpo si se activeaza la prima vizita programata.

5.6 Programarea se va face in masura disponibilitatii, Participantul neavand dreptul de a solicita un anumit cosmetician.

5.7 Participantul are obligația de a prezenta la momentul programării și voucherul primit, aferent prezentei campanii. La urmatoarele sedinte, prezentarea Voucherului nu mai este necesara.

5.8 Un client are dreptul de a primi cate un Voucher de fiecare data cand indeplineste conditiile campaniei, in perioada de valabilitate a acesteia.

5.9 Voucherul poate fi folosit in nume propriu sau poate fi oferit cadou altei persoane.

 

SECTIUNEA 6. Beneficiile acordate

6.1. Participantul va beneficia, în conditiile respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament, de un Pachet (Protocol) de 6 sedinte de Presoterapie.

6.2 Valoarea vocherului este de 840 lei.

6.2 Termenul de efectuare a sedintelor din Pachet este de 30 zile de la efectuarea primei sedinte.

 

SECTIUNEA 7. Limitarea raspunderii

7.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau imaginea Organizatorului sau a afiliaților acestuia.

7.2 Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de către Organizator în privința beneficiului, precum și a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

 

 

SECTIUNEA 8. Protectia datelor cu caracter personal

 

8.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil în statele membre ale Uniunii Europene incepand cu data de  25.05.2018.

8.2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

8.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.

 

Ce date prelucrăm?

8.4. Pentru derularea Campaniei, Organizatorul va prelucra doar datele personale pe care le furnizează direct fiecare Participant în scopul participării la Campanie și prin îndeplinirea tuturor condițiilor de participare în Campanie, respectiv Organizatorul intenționează să colecteze și să prelucreze următoarele date cu caracter personal furnizate de Participant:

 • Date cu rol de identificare: nume și prenume, adresa de mail, numar de telefon;
 • Date de contact necesare efectuarii programarii: nume și prenume, adresa de mail, numar de telefon;
 • Date privitoare la serviciul contractat ales în cadrul saloanelor Abbate.

 

Pentru ce scop și în ce temei sunt prelucrate datele personale?

8.5. Datele cu caracter personal furnizate de fiecare client participant în cadrul Campaniei sunt prelucrate în următoarele scopuri și temeiuri:

Scop

Temei

Pentru validarea și atribuirea voucherelor și pentru a contacta clienții participanți înscriși în cadrul Campaniei pentru a lua legătura cu aceștia în ceea ce privește programarea lor la un Salon Participant

În baza consimțământului clientului participant în cadrul Campaniei  – art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR

Pentru prevenirea fraudei, asigurarea securității rețelei și a informațiilor din sistemul informatic, precum și pentru organizarea și desfășurarea Campaniei promoționale și îndeplinirea obligațiilor Operatorului în acest sens. În cazul in care constatam ca interesele sau drepturile si libertățile fundamentale ale dvs. prevalează asupra interesului nostru legitim, astfel cum este definit mai sus, nu vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in baza acestui temei legal si va vom solicita consimțământul pentru prelucrare.

În baza interesului legitim al Organizatorului – art.6. alin. (1) lit. f) GDPR

Pentru plata impozitelor și contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente

În baza obligației legale a Organizatorului - art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

Activități de arhivare a acestor documente în scop financiar- contabil

În baza obligației legale a Organizatorului - art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

În vederea încheierii și executării viitorului contract nescris de prestare a serviciilor în cazul în care au fost îndeplinite toate cerințele prevăzute în prezentul Regulament.

În baza contractului nescris - art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR

În vederea soluționării oricăror plângeri, reclamații solicitări din partea clienților cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei și serviciile ulterioare oferite în baza acesteia

*** În acest caz, dacă se ajunge la plângeri la ANPC sau instanță pot fi prelucrate date cu caracter personal suplimentare în vederea îndeplinirii obligației legale

În baza obligației legale a Organizatorului - art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR

 

 

Cum au fost obținute datele?

8.6. Datele sunt colectate în mod direct de la client - Participant prin realizarea programarii in saloanele Abbate și solicitarea serviciului înscris pe voucherul cadou, ori în cazul a unei plângeri ori a acțiuni în justiție în legătură cu această Campanie.

Posibilitatea retragerii consimțământului. Care este consecința retragerii consimțământului?

8.7.Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8.8. Contactarea telefonică a clientului se realizează pe baza acordului/consimțământului clientului participant. În cazul în care acesta își retrage consimțământul acesta nu va mai putea fi consultat telefonic ulterior, participanții la Campanie își asumă riscul posibilității ca voucherele să nu poată fi utilizate.

8.9. In cazul in care participanții la Campanie  isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile atribuirii voucherelor și pentru a putea fi contactați în ceea ce privește programarea lor la un Salon Participant, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice.

 

Către ce categorii de persoane vor fi dezvăluite datele?

8.9. În privința destinatarilor datelor cu caracter personal, organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal catre:

→  reprezentanți ai societății, respectiv angajați ai acesteia care prelucrează datele persoanele în numele societății pentru îndeplinirea serviciului;

instituții publice care își exercită activitatea în domeniul fiscal (ANAF), penal (poliție, parchet) – în cazul unor controale, verificări, inspecții și altele asemenea;

→  firmă contabilitate – întrucât societatea noastră a încheiat contracte de prestări servicii contabilitate pentru realizarea operațiunilor de contabilitate, plăți, declarații fiscale;

societate de avocați în cazul în care apare o problemă juridică în relația cu dumneavoastră;

societate IT care gestionează baza de date;

societate arhivare documente fizic/electronic;

instanțe de judecată ori birou de executori judecătorești în cazul în care ar exista un proces / o procedură de executare silită între noi și dumneavoastră.

altor societăți din cadrul grupului Abbate implicate în desfășurarea Campaniei;

8.10. Datele transmise terților vor fi adecvate și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

Pentru ce perioadă de timp vor fi păstrate datele?

8.11. În privința duratei de păstrare a datelor, datele cu caracter personal se pastrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

8.12. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile in justitie).

8.13. Cu privire la datele Participanților pentru care avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

Persoana vizată este supusă unui proces decizional automatizat?

8.14. Datele persoanei vizate Participant nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat.

Datele persoanei vizate vor fi transferate către state terțe?

8.15. Datele persoanei vizate Participant nu vor fi transferate către state țerțe, respectiv state din afara Spațiului Economic European.

Care sunt drepturile participantilor la Campanie in calitate de persoane vizate?

8.16. Conform legii, personele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

 

b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

 

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

 • Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 • Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 • In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 • In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 • In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

 

d. Dreptul la retragerea consimtamantului. Persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant.

 

e. Dreptul la opoziție. Persoanele vizate se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

 

e. Dreptul la restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor.

 

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

 

g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

8.17. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

 • In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO);
 • Adresa de Corespondenta: București, Calea 13 Septembrie, nr. 208, bl. V39, scara1, ap. 3, sector 5;
 • E-mail: dataprotection@abbate.ro

 

8.18. În cazul în care persoana vizata va adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor privind protecția datelor, societatea va răspunde acestei solicitări, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, în condițiile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor.

8.19. Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica identitatea solicitantului, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

8.20. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie.

8.21. Operatorul are dreptul de a modifica prezentele clauze privind datele personale , oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care a fost comunicat Regulamentul Campaniei.

În măsura în care, în cadrul Campaniei, Particpanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând altor persoane, participanții declară și confirmă că au informat aceste persoane cu privire la utilizarea acestor date în cadrul prezentei Campanii și că au obținut acordul acestora cu privire la utilizarea datelor.

Prezenta clauză are în vederea doar colectarea și prelucrarea datelor în legătură cu derularea Campaniei promoționale, conform prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

 

9.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

 

 

SECTIUNEA 10. FORȚA MAJORĂ

10.1 Campania poate inceta, inainte de implinirea perioadei precizate la Sectiunea 4, si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este definit în Codul civil, cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la inundație, război, cutremur și altele asemenea,  inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua in cele mai bune conditii prezenta Campanie, precum restricționarea activității din motive de sănătate publică.

 

10.2. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Codului civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Participanților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

 

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care nu respectă prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

11.2. Voucherele neacordate in Perioada Campaniei vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

 

11.3. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condiţiilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Prezentul Regulament al Campaniei intra in vigoare incepand cu data de astazi, 03.01.2024.

 

ORGANIZATOR

SC ABBATE SERVCOMEXIM SRL

Sediu Social: Bucuresti, Calea 13 Septenbrie, nr 208, bl. V39, sc. 1, ap.3 sector  5

Nr. Reg. Com: J40/5678/17.07.1997

CUI: RO 9607341

 

Articole de Blog
Saloane Abbate

24 ANI DE EXPERIENTA

 

8 SALOANE DE INFRUMUSETARE

 

Afla mai multe…

 

Abonare newsletter
Produse Noi